Tarief

Tarief

 

€ 55,– per uur

Voor tarieven psychologische testen: neem contact met mij op

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniding CAT 

en geschillencommissie GAT